CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS 2014-2015

CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS 2014-2015
Descargar Reglamento

O QUE DEBES SABER
 • NON SE ENTREGARÁN DORSAIS O MESMO DÍA DA PROBA
 • RECOLLIDA PRESENCIAL: Centro Comercial As Termas SABADO 29 DE NOVEMBRO de 16:00 h a 20:00 h
 • ENTREGA ANTICIPADA: PLAZO PARA SOLICITARA ENTREGA ANTICIPADA 21 DE NOV INCLUIDO (DOMICILIO O PUNTO RECOLLIDA: Os-as atletas que soliciten a recollida anticipada do dorsal poderán recollelo a partires do mércores previo a carreira no punto de recollida seleccionado No caso de solicitar envio a domicilio recibiran o mesmo a partires de ese día.
 • E OBRIGATORIO LEVAR O DORSAL EN TODAS AS PROBAS: O atleta que non porte o dorsal, non terá dereito ó avituallamento final
 • E OBRIGATORIO PORTAR O CHIP COLOCADO NAS ZAPTILLAS OU TOBILLERA: O atleta que non porte o chip non poderá entrar na clasificación da proba e non lle contará de ningún xeito para a clasificación final do circuíto.

ADULTOS:
 • A CARREIRA DE LUGO MONUMENTAL DE ADULTOS NON PERTENCE O CIRCUITO CORRE CON NOS (as carreiras de nenos sí)

NOVEDAD: CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES PARA EL CORRE CON NOS 2014-2015

Como consecuencia as necesidades detectadas pola organización en anos anteriores crease unha nova forma para configurar os equipos CCNOS

 • A configuración do equipo CCNOS se fará na plataforma de inscricpión en paralelo a mesma mediante un sistema de INVITACIÓNS coma nunha red social
 • Os Equipos CCNOS estarán formados por Capitanes e os integrantes do mesmo. Os primeiros deberán enviar invitacións a todos aqueles corredores-as que queira que formen parte do seu equipo

Ventaxas:

 • Automatízase 100% a xestión dos equipos
 • Permitenos dar maior prazo (13 de Xaneiro de 2015) para configurar os mesmos e detectar e facer novos "fichaxes"
 • Ao ter un caracter de "red social" polo sistema de invitacións permite maior liberdade e mais posibilidades de comunicación dentro da familia do corre con nos
 • Maior participación e implicación dos participantes

Funcionamento: (DENDE O APARTADO "EQUIPOS ESPECIALES" DA CONTA DE USUARIO)

 • Os corredores-as deberán ser usuarios registrados e estar inscritos no Corre Con Nos
 • Os corredores-as que reciban as invitacións poderán aceptar ou rechazar a mesma durante o prazo que duré a CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
 • Os equipos poderán modificarse ou actualizarse durante o prazo que duré a CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
 • Unha vez que remate o prazo para súa configuración non se poderá modificar o equipo
NENOS
 • AS CARREIRAS DE NENOS DE LUGO MONUMENTAL PERTENCEN O CIRCUITO CORRE CON NOS (a carreira de adultos non)
 • CHIP VERDE: Todas as categorías exceptuando a MINI terán que levar un CHIP Championchip Verde que alquilarán no momento da inscrición.
 • Deberán de aboar unha FIANZA RESPONSABLE de 5 € no momento da inscrición por internet.
 • Na derradeira proba do circuíto deberá de devolverse o Chip Verde unha vez finalice a mesma e feita a comprobación por parte de ChampionchipNorte  posteriormente a partires do 30 de xuño de 2015 seranlle devoltos os 5 € da fianza que aportou polo mesmo sistema que os pagou.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa