05 jun. 2022 10K CARBALLO X CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CARBALLO

799 Inscritos 0 Preinscritos PLAZAS LIMITADAS A 2000
Salida Desde Hasta Precio
CARREIRA ADAPTADA (CADEIRA DE RODAS OU HANDBIKE) 0 inscr.
10,000 m
09:59 06/04/202231/05/2022 23:595,00€
ABSOLUTA (2004 e anteriores) 344 inscr.
1000 PLAZAS. QUEDAN 656 10,000 m HOMOLOGADOS
10:00 06/04/202231/05/2022 23:595,00€
SUB18/SUB16 (2005-2008) 26 inscr.
3,000 m
11:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
SUB14/SUB12 (2009-2012) 107 inscr.
2,000 m
12:05 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
SUB10 (2013-2014) 116 inscr.
950 m
12:25 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
PITUFOS 2015 61 inscr.
150 m
12:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
PITUFOS 2016 42 inscr.
125 m
12:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
PITUFOS 2017 34 inscr.
100 m
12:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
PITUFOS 2018 42 inscr.
80 m
12:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€
BIBERON 2019 27 inscr.
50 m
12:40 06/04/202231/05/2022 23:590,00€

Fila O a favor de Cruz Vermella Carballo que destinará o importe recibido a apoiar a cidadanía ucraína vítima da guerra que ten lugar no seu país.
PREMIOS

Premios en metálico:

 • 1º clasificado 10K 300,00 € 1ª clasificada 10K 300,00 €
 • 2º clasificado 10K 200,00 € 2ª clasificada 10K 200,00 €
 • 3º clasificado 10K 100,00 € 3ª clasificada 10K 100,00 €

Récord da proba: 300, 00 € (Récord actual 32:02)

Tamén se premiará ós seguintes participantes:

 • 1º carballés masculino Trofeo e Material Deportivo valorado en 150,00 €;
 • 1ª carballesa feminina Trofeo e Material Deportivo valorado en 150,00 €
INSCRICIÓN VEHICULO ADAPTADO
 • No momento da inscrición deben comunicar esta circunstancia á organización, así como se desexan entrar na clasificación de atletas con discapacidade. No caso de non indicalo figurarán na táboa xeral de tempos.
 • Para acreditar a pertenza a algunha destas categorías hai que enviarlle unha copia da tarxeta acreditativa de discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, aos correos electrónicos mbardanca@carballo.gal e secretaria@atletismo.gal
RECOLLIDA DE DORSAIS

Os dorsais e os chips recolleranse na zona habilitada a tal efecto no primeiro andar do edificio do mercado municipal na rúa Gran Vía (6876+7H Carballo) (43.213076, -8.688416) nas seguintes datas e horarios:

 • O día da carreira dende as 8:00 h e ate 20 minutos antes da saída de cada categoría.
 • En recollida anticipada o sábado 4 de xuño de 10:00 h. a 14:00 h. e de 16:00 h. a 20:00 h.

Para a entrega é imprescindible estar en posesión do certificado de vacinación COVID ou a aportación do certificado da realización dun test de antíxenos ou PCR negativo cunha antelación máxima de 72h á celebración da proba ou ben a aportación de certificado médico conforme se superou a infección por COVID-19 nun período comprendido entre os 11 e os 180 días anteriores a celebración da proba.
Un deportista poderá recoller varios dorsais a condición de acreditar a condición do párrafo anterior para o respectivo deportista.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Está prevista a prestación dos seguintes servizos complementarios:

 • Punto de avituallamento durante o percorrido e na liña de meta.
 • O servizo de duchas ó remate da carreira está na Pabellón Municipal Vila de Noia (6888+WF Carballo).
 • Servizos de fisioterapia, condicionado á súa confirmación previa.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa