15 abr. 2023 C-TRAIL BOMBEIROS CORUÑA 2023

139 Inscritos 0 Preinscritos PLAZAS LIMITADAS A 400
Salida Desde Hasta Precio
ANDAINA (Desnivel 370 m+) 60 inscr.
9,000 m
20:45 01/02/2023 20:0031/03/2023 23:5915,00€
01/04/202310/04/2023 23:5915,00€
TRAIL (Desnivel 800 m+) 79 inscr.
15,000 m
20:45 01/02/2023 20:0031/03/2023 23:5915,00€
01/04/202310/04/2023 23:5915,00€

ENTREGA DE DORSAIS E BOLSA DE CORREDOR
 • Os dorsais poderán recollerse de forma anticipada no lugar e horarios a especificar días antes nas redes sociais da organización, debendo presentar os participantes o DNI ou calquera outro documento legal identificativo.
 • O dorsal poderá recollerse tamén o día da proba dende as 16:00 horas ata as 20:30 horas, na secretaría da carreira.
 • O/A corredor deberá portar o dorsal en todo momento nun lugar visible, non podendo ser recortado, dobrado nin modificado. O incumprimento reiterado deste apartado carrexará descualificación inmediata do corredor
MATERIAL OBRIGATORIO E RECOMENDADO

Todos os/as corredores deberán levar un MATERIAL OBRIGATORIO DE SEGURIDADE, que pode ser controlado na saída, na chegada ou en calquera punto da carreira sendo o seguinte:

 • DORSAL VISIBLE na parte dianteira
 • SISTEMA DE ILUMINACION con pilas ou batería auxiliar de reposto.

Os/as deportistas que non porten o material obrigatorio non poderán continuar en carreira e serán inmediatamente desclasificados (haberá controis ao longo do percorrido).
Este material pode ser aumentado por parte da organización, previo aviso polos leitos que estime oportuno.
MATERIAL RECOMENDADO (dependendo da climatoloxía este material recomendado pode sufrir modificacións)

 • ROUPA E ZAPATILLAS ADECUADAS PARA UNHA CARREIRA POR MONTE
 • SISTEMA DE HIDRATACIÓN
 • TELÉFONO MÓBIL
POLITICA DE DEVOLUCIONS
 • ADVERTENCIA: No caso de que a persoa inscrita non participe na carreira, deberá xustificalo convintemente, sendo a Organización a que resolva dita solicitude para a devolución ou non do importe da inscrición e non estará obrigada a entregarlle ningún agasallo da mesma (o que inclúe a bolsa do corredor) unha vez concluída a carreira.
 • En caso de suspensión da proba antes do seu inicio, a Organización intentará buscar outra data para dito evento, ou facilitará a participación en vindeiras edicións.
 • O mal tempo non será impedimento para a realización da proba, se ben a Organización resérvase o dereito de suspendela ou modificar o seu percorrido se o cre oportuno, sobre todo, se considera que a integridade física dos corredores pode verse prexudicada.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

 • Consentimiento del interesado
 • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

 • Nombre y apellidos
 • Empresa
 • E-mail
 • Teléfono
 • Domicilio
 • Edad
 • Fecha de nacimiento.
 • Empresa